Lord of the Manor

A short biografy

Fenix Rasko was born in 1959 in a small town in the east of the Netherlands. As a child he already had two passions: drawing and making up stories. After finishing secondary school he chose a career in journalism. Today he is an editor with a national publishing firm of trade magazines.

In between two journalistic posts with regional newspapers he studied theology. That's when he found he needed more than words to express his deeper inner self. Drawing and painting had always been his favourite pastime and now it really took off. 

Fenix worked hard on mastering various media. The male nude is his most beloved subjet, it never ceases to inspire.

While creating a substantial art portfolio, he also wrote three novels and lots of stories, columns and poems. For a long time he kept his creative work to himself. Now he feels it is time to share it. He is looking for a publisher for his novels and stories.

Een korte biografie 

Fenix Rasko werd in 1959 geboren in een kleine stad in het oosten van Nederland. Als kind al had hij twee grote passies: tekenen en verhalen verzinnen. Na de middelbare school ging hij de journalistiek in. Tegenwoordig is hij eindredacteur bij een landelijke uitgeverij van vakbladen.

Tussen twee journalistieke functies in studeerde hij theologie. In deze periode werd hem duidelijk dat hij meer dan woorden nodig had om uiting te geven aan zijn diepste innerlijk. Tekenen en schilderen was al zijn favoriete vrijetijdsbesteding en nu nam het een vlucht.

Fenix werkte hard aan het onder de knie krijgen van verschillende technieken. Mannelijk naakt is zijn meest geliefde onderwerp, het houdt niet op te inspireren.

Terwijl hij een substantieel oeuvre aan schilderijen en tekeningen creëerde, schreef hij tevens drie romans en tal van verhalen, columns en gedichten. Lange tijd hield hij zijn creatieve werk voor zichzelf. Nu vindt hij het tijd het te delen. Hij is op zoek naar een uitgever voor zijn romans en verhalen.