Een leven vol verhalen

Zolang hij zich kan herinneren heeft Fenix Rasko verhalen verzonnen. Soms zijn ze beklemmend realistisch. Vaak hebben ze een magisch tintje of een sprookjesachtige insteek. Verrassend zijn ze altijd. Zijn inspiratie is de verwondering: over menselijk gedrag, over schoonheid, over liefde en ander verdriet.

In deze kamer vindt u een selectie verhalen, met illustraties van de auteur, die een goed inzicht geven in zijn stijl. Bent u uitgever en hebt u interesse? Aarzel niet om contact op te nemen.

A life of stories

As long as he can remember Fenix Rasko has made up stories. Sometimes they are oppressively realistic. More often they have a magical touch or a fairy tail approach. They always surprise. His inspiration comes from wonder: about human behaviour, about beauty, about love and other sorrows.

In this chamber you find a selection of stories, illustrated by the author, that are representative of his style.